Studion

År 2002 invigdes vår nybyggda inspelningsstudio i Ekshärad. En lokal som byggts för ändamålet, och som ritats efter de erfarenheter vi skaffat oss efter många år i branschen.

Studion har måtten 9x5 meter och har en högsta takhöjd på 4,20 meter, vilket gör lokalen mycket lämplig till inspelning av akustiska grupper. Vid inspelning av mindre grupper och solister dämpas lokalen till lämplig akustik. Ett scenpodium längs ena kortsidan gör också lokalen passande för liveinspelningar, då studion rymmer ca 50 personer sittande.

Kontrollrummet på 6x5 meter innehåller de tekniska hjälpmedel som behövs för en bra inspelning, och vi jobbar med både analog och digital utrustning.